Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Kontakty

Státní fond životního prostředí ČR

Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Kanceláře SFŽP jsou ve 2.-5. patře budovy.Tel.: 267 994 300


GPS souřadnice:
50°2‘41.258"N, 14°26‘50.816"E
Kanceláře SFŽP jsou ve 2.-5. a 9. patře budovy.
Informace o dopravním spojení

Podatelna SFŽP ČR

4. patro, místnost 5.28 (vedle recepce)
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Tel. do podatelny: 267 994 linka: 368/369 

Úřední hodiny podatelny

pondělí  8.00 - 17.00
úterý 8.00 - 16.00
středa 8.00 - 17.00
čtvrtek 8.00 - 16.00
pátek 8.00 - 14.00

 
Sídlo

Státní fond životního prostředí České republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov  

Parkování

Pro návštěvy SFŽP ČR jsou vyhrazena tři parkovací stání na venkovním parkovišti, které se nachází vedle budovy Raiffeisenbank. Vjezd na parkoviště je z ulice Pacovská. Vyhrazená stanoviště jsou po pravé straně u restaurace KFC.

Provozní řád venkovního parkoviště (pdf)

Kontakty na jednotlivé pracovníky

Kontakty na krajská pracoviště

Fakturační údaje


Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro zasílání oznámení podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Kontakty
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@sfzp.cz
ID datové schránky: favab6q

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby, a to 
 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) 
Všeobecná pravidla 
 • pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • pokud by bylo Fondu doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem, může být odesílatel podle povahy věci vyzván, aby tento nedostatek odstranil, tj. připojil svůj elektronický podpis 
Státem uznané certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty 
 • PostSignum (služba České pošty, s.p.)
 • Eldentity, a. s.
 • První certifikační autorita, a.s. 
Technické parametry datových zpráv 
 • přijímané formáty: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg a zip
 • maximální velikost e-mailového podání včetně příloh: 10MB
 • maximální velikost datové zprávy dodávané do DS dle vyhlášky č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů: 20MB
Údaje pro technické nosiče 

Povolený typ přenosného technického nosiče: CD, DVD, USB Flash Disk, Externí HDD

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy je odesílateli potvrzeno, jestliže z přijaté datové zprávy je možné identifikovat elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je 
 • zaručená elektronická značka Státního fondu životního prostředí ČR
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou
 • protokol o přijetí podání ve formě přílohy pdf (pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na odkaz http://get.adobe.com/cz/reader/)

Pokud doručení datové zprávy nebude potvrzeno, zpráva nebyla doručena.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných SOAZ („škodlivý kód").

Zjistí-li Fond u datové zprávy výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných SOAZ („škodlivý kód"), vyrozumí odesílatele (lze-li jej a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu určit) o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit, Fond ji dále nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu.

Pokud je Fondu dodán dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí Fond odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, Fond jej dále nezpracovává.

Dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, Fond nezpracovává.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu dotazy@sfzp.cz , případně na poštovní adresu SFŽP ČR.


Zelená linka

Pro zájemce o dotace z Operačního programu Životní prostředí a programu Zelená úsporám jsme zřídili Zelenou linku. Profesionálně vyškolení pracovníci poradí žadatelům při zpracování a podávání žádostí.

Zelená linka 800 260 500Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích).
Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz

Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě nabízejí pracovníci krajských pracovišť.


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 2. 2018 - 24. 2. 2018
Zveme na výstavu STAVITEL 2018

Představíme, jak stavět, rekonstruovat a bydlet úsporně s dotací Nová zelená úsporám a Dešťovka.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

Priorita 2/2018Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz