Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Finanční nástroje » Finanční nástroje v kostce

Finanční nástroje v kostce

Inovativní finanční nástroje (IFN) představují účinnější a do budoucích let udržitelnější způsob využívání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů návratným způsobem. V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 se jedná o podporu poskytovanou ve formě půjčky z evropských fondů, která může být kombinována s dotací z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). 

VÝHODY FINANČNÍCH NÁSTROJŮ

  • umožňují pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu,
  • výši dotace a půjčky je možné kombinovat tak, abyste dosáhli požadovaného poměru dotace a půjčky a zároveň dodrželi pravidla pro veřejnou podporu,
  • po celou dobu realizace projektu jsou půjčky bezúročné,
  • zvýhodněná fixní úroková sazba oproti komerčním úvěrům, 
  • neplatíte žádné poplatky za uzavření smlouvy, odklad splatnosti jistiny ani za její předčasné splacení.

JAK O PODPORU POŽÁDAT

O podporu formou inovativních finančních nástrojů můžete žádat pouze v rámci vyhlášených výzev k podávání žádostí. Jednotlivé IFN výzvy budou číslované a zaměřené vždy na některou z oblastí Operačního programu Životní prostředí. V každé výzvě budou stanoveny konkrétní podmínky poskytnutí podpory (na jaké projekty je možné získat podporu, kdo o ni může požádat atd.).

Žádat o půjčku z evropských fondů i o dotaci SFŽP ČR můžete elektronicky v IS IFN BENE-FILL prostřednictvím elektronického formuláře a zároveň písemně. Prokázání vaší úvěrové způsobilosti je základní podmínkou pro poskytnutí půjčky. Doplňková dotace SFŽP ČR se samostatně neposkytuje, vždy jen v kombinaci s půjčkou.

Poskytování podpory v rámci inovativních finančních nástrojů probíhá v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2017, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a dalšími metodickými dokumenty.


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 2. 2018 - 24. 2. 2018
Zveme na výstavu STAVITEL 2018

Představíme, jak stavět, rekonstruovat a bydlet úsporně s dotací Nová zelená úsporám a Dešťovka.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

Priorita 2/2018Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz